ART
Jules Smets

 

Oil Paintings, Digital paintings, Photography and Bronze sculptures.

Olieverf schilderijen, Digital paintings, Fotografie en Bronzen beelden.

Already at a young age he feels attracted to an artistic career. He is training in the Academy in Antwerp later, he was still training at the academy of drawing illustrations Kontich. First, he specializes in pencil drawings and oil paintings. Photography has also always been his passion, he was one of the first for digital photography did in Belgium. 

The work of Jules let you discover an intriguing and dynamic new world.

Reeds op jonge leeftijd voelt hij zich tot een artistieke loopbaan aangetrokken. Hij gaat opleiding volgen in de Academie in Antwerpen later volgt hij nog opleiding illustratietekenen in de academie van Kontich. Eerst legt hij zich toe op potloodtekeningen en olieverfschilderijen. Fotografie is is ook steeds zijn passie geweest, hij was één van de eerste die aan digitale fotografie deed in Belgie 

Het werk van Jules laat je een intrigerende en dynamische nieuwe wereld ontdekken.

Jules

Photography

Photography has also always been his passion, he was one of the first for digital photography did in Belgium, …… 

Fotografie is steeds zijn passie geweest, hij was één van de eerste die aan digitale fotografie deed in Belgie, …….

Jules

Painting – Schilderijen

The paintings are a combination of figurative and non-figurative. At first glance you recognize a part, but …….

De schilderijen zijn een combinatie van figuratief en non-figuratief. Op het eerste gezicht herken je een deel maar, ……

Drawnings – Tekeningen
Very detailed pencil drawings and a combination of charcoal and oil paint.
Zeer gedetaileerde potloodtekeningen en een combinatie van houtskool en olieverf.

Jules

Sculptures

Lately he has focused more on making sculptures (bronzes), ……

De laatste tijd legt hij zich meer toe op het maken van sculpturen (bronzen beelden) , ……

Art Gallery

Bautersemstraat 44, 2550 Kontich

Email Us

Copyright © 2024